DB10/08/06/G- 1.5

MÃ: DB10/08/06/G-1.5

Mô tả:

Vỏ tủ: Kích thước H1000x800xD300

Loại trong nhà, gắn tường, 
Một cánh, tôn dày 1.5mm, 
Sơn tĩnh điện, Màu sơn RAL 7032