DB09/06/C-1.2

MÃ: DB09/06/C-1.2

Mô tả:

Vỏ tủ: Kích thước H900x600xD200
Loại trong nhà, gắn tường, 
Một cánh, tôn dày 1.2mm, 
Sơn tĩnh điện, Màu sơn RAL 7032