Cầu đấu

 

Một số hình ảnh cầu đấu dây điện

Một số hình ảnh cầu đấu dây điện


Hình ảnh cầu đấu khối

Hình ảnh cầu đấu khối

  • Cầu đấu mắt rời: Là loại cầu đấu cài trên thay ray (Din rail). Ưu điểm có thể thay đổi số lượng tùy ý, tháo lắp dễ dàng, tiện lợi.
Hình ảnh cầu đấu mắt rời

Hình ảnh cầu đấu mắt rời

  • Cầu đấu lắp ghépLà loại cầu đấu có nắp che, được gắn trên thanh ray.
Hình ảnh cầu đấu lắp ghép

Hình ảnh cầu đấu lắp ghép

 

Hình ảnh cầu đấu giắc cắm

Hình ảnh cầu đấu giắc cắm

 Hình ảnh cầu đấu nối đất

Hình ảnh cầu đấu nối đất

 

Hình ảnh thanh ray cầu đấu

Hình ảnh thanh ray cầu đấu

  • Chặn cầu đấu nhựa
Hình ảnh chặn cầu đấu nhựa

Hình ảnh chặn cầu đấu nhựa

  • Chặn cầu đấu sắt
Hình ảnh chặn cầu đấu sắt

Hình ảnh chặn cầu đấu sắt

  • Nắp che cầu đấu
Hình ảnh nắp che cầu đấu

Hình ảnh nắp che cầu đấu

 
  • Jăm cầu đấu
 
Hình ảnh jăm cầu đấu
Cầu đấu TC và TB
Tên sản phẩm Mã hiệu Hãng sản xuất Đơn vị
Cầu đấu 15A , 6 Cực (100 chiếc/1 hộp) TB-15A/6P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu 15A , 10 Cực (50 chiếc/1 hộp) TB-15A/10P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu 25A , 12Cực (25 chiếc /1 hộp) TB-25A/12P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu 45A , 04 Cực, 600V (50 chiếc/1 hộp) TB-45A/4P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu 60A , 04 Cực, 600V TC-60A/4P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu 100A , 04 Cực, 600V TC-100A/4P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu 150A , 04 Cực, 600V TC-150A/4P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu 200A , 04 Cực, 600V TC-200A/4P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu 300A , 04 Cực, 600V TC-300A/4P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu 400A , 04 Cực, 600V TC-400A/4P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu đơn kiểu JXB
Tên sản phẩm Mã hiệu Hãng sản xuất Đơn vị
Cầu đấu đơn JXB, dây 0,5-2,5mm2 (100 chiếc /1 hộp) JXB-2,5/35 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu đơn JXB, dây 2,5-4mm2 (100 chiếc /1 hộp) JXB-4/35 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu đơn JXB, dây 4 -6mm2 ( 50 chiếc /1 hộp) JXB-6/35 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu đơn JXB, dây 6-10mm2 (50 chiếc /1 hộp) JXB-10/35 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu đơn JXB, dây 10-16mm2 (50 chiếc /1 hộp) JXB-16/35 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu đơn JXB, dây 25-35mm2 (20 chiếc /1 hộp) JXB-35/35 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu tiếp địa dây 2,5mm2 ( Vàng Xanh) ( 100 chiếc/1 hộp) EK-2,5/35 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu tiếp địa dây 4mm2 (Vàng, Xanh) EK-4/35 ANDELI/ CHINA Cái
Chặn cầu đấu 2 đầu END STOP ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu mạch dòng ( Kẹp dòng) URTKSS ANDELI/ CHINA Cái
 Cầu đấu đơn kiểu TK
Tên sản phẩm Mã hiệu Hãng sản xuất Đơn vị
Cầu đấu đơn TK-10, dây 0,5-1,5mm2 TK-10 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu đơn TK-20, dây 1-2,5mm2 TK-20 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu đơn TK-40, dây 4 -6mm2 TK-40 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu đơn TK-60, dây 4-10mm2 TK-60 ANDELI/ CHINA Cái
Chặn cầu đấu TK-10 TK-10 Stop ANDELI/ CHINA Cái
Chặn cầu đấu TK-20 TK-10 Stop ANDELI/ CHINA Cái
Chặn cầu đấu TK-40 TK-10 Stop ANDELI/ CHINA Cái
Chặn cầu đấu TK-60 TK-10 Stop ANDELI/ CHINA Cái
 Cầu đấu 2 tầng TBR
Tên sản phẩm Mã hiệu Hãng sản xuất Đơn vị
Cầu đấu đôi TBD-10A dây 0,5-1,5mm2 TBD-10 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu đôi TBD-20, dây 1-2,5mm2 TBD-10 ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu Trung tính, tiếp địa
Tên sản phẩm Mã hiệu Hãng sản xuất Đơn vị
Cầu đấu trung tính, tiếp địa 7 mắt ( KT 6*9) 7P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu trung tính, tiếp địa 12 mắt ( KT 6*9) 12P ANDELI/ CHINA Cái
Cầu đấu trung tính, tiếp địa 14 mắt ( KT 6*9) 14P ANDELI/ CHINA Cái

 

=> Liên hệ ngày với chúng  tôi để có sản phẩm chính hãng:

Công ty Cổ phần cơ điện Vescons 

Hotline: 0947.972.525- 024.8585.1888

Website:http://www.vescons.com/

Email: kinhdoanh1.vescons@gmail.com