Biến dòng RTC

2. Biến dòng đo lường
Tên sản phẩm Mã hiệu Hãng sản xuất Đơn vị
RCT-25 50/5 CLASS1, 5VA 50/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-25 75/5 CLASS1, 5VA 75/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-35 100/5 CLASS1, 5VA 100/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-35 150/5 CLASS1, 5VA 150/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-35 200/5 CLASS1, 5VA 200/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-35 250/5 CLASS1, 5VA 250/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-35 300/5 CLASS1, 5VA 300/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-35 400/5 CLASS1, 5VA 400/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-60 500/5 CLASS1, 5VA 500/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-60 600/5 CLASS1, 5VA 600/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-60 800/5 CLASS1, 10VA 800/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-90 1000/5 CLASS1, 15VA 1000/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-110 1200/5 CLASS1, 15VA 1200/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-110 1600/5 CLASS1, 15VA 1600/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-110 2000/5 CLASS1, 15VA 2000/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-110 2500/5 CLASS1, 15VA 2500/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-110 2500/5 CLASS1, 15VA 2500/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-110 3000/5 CLASS1, 15VA 3000/5 ANDELI/ CHINA Cái
RCT-110 4000/5 CLASS1, 15VA 4000/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-40 100/5 CLASS1, 5VA 100/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-40 150/5 CLASS1, 5VA 150/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-40 200/5 CLASS1, 5VA 200/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-40 250/5 CLASS1, 5VA 250/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-40 300/5 CLASS1, 5VA 300/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-40 400/5 CLASS1, 5VA 400/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-40 500/5 CLASS1, 5VA 500/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-40 600/5 CLASS1, 5VA 600/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-60 800/5 CLASS1, 5VA 800/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-100 800/5 CLASS1, 5VA 800/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-100 1000/5 CLASS1, 5VA 1000/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-100 1200/5 CLASS1, 5VA 1200/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-100 1600/5 CLASS1, 5VA 1500/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-100 2000/5 CLASS1, 5VA 2000/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-100 2500/5 CLASS1, 5VA 2500/5 ANDELI/ CHINA Cái
MSQ-100 3000/5 CLASS1, 5VA 2500/5 ANDELI/ CHINA Cái
Điện Trở Shunt 125A – 75mV Shunt FL-21-125A ANDELI/ CHINA Cái
Điện Trở Shunt 200A – 75mV Shunt FL-21-200A ANDELI/ CHINA Cái

 

==> Liên hệ ngay với chúng tôi để lựa chọn các sản phẩm chính hãng với mức giá cạnh tranh nhất:

Công ty Cổ phần cơ điện Vescons 

Hotline: 0947.972.525- 024.8585.1888

Website:http://www.vescons.com/

Email: kinhdoanh1.vescons@gmail.com